7

3B Modelleme

Gelişen teknolojiyle birlikte gereksinimlerde önemli ölçüde değişim göstermiştir. Bilgisayarların yaygın kullanımı gelişen teknolojiye paralel olarak yeni dijital alanların oluşmasına zemin hazırlamış ve bu gelişim görsel ihtiyaçları da şekillendirmiştir.

Herhangi bir üründen binalara hatta şehirlere kadar bütün mevcut dünya dijital ortama taşınmıştır. Bizde Mutfak Yapım olarak günümüz dünyasındaki her şeyi üç boyutlu olarak modelliyor, ihtiyaç duyduğunuz her alanda kullanımınıza sunuyoruz.